Friday, 25 November 2011


CARTA  A B C 

Aa  Bb  Cc Dd
Ee  Ff  Gg  Hh
Ii  Jj  Kk  Ll  MM
Nn  Oo  Pp  Qq
Rr  Ss  Tt  Uu  VV Ww  Xx  Yy  Zz

Friday, 28 October 2011

RANCANGAN PENGAJARAN HARIANRancangan Pengajaran HarianMata pelajaran : Bahasa Melayu
Tarikh : 20/01/2011
Masa: 8.45-9.45 Pagi
Bilangn murid: 30 orang
Topik : Mengenal Huruf
Tajuk : Keluarga Huda
Objektif : Mengenal huruf a - z
Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran murid dapat mengenal huruf a - z
Aktiviti  pengajaran dan pembelajaran :  
i ) Set Induksi
ii ) Aktiviti  
iii) Penutup
Nilai : Bersemangat, Berani, Bekerjasama
Kemahiran Bernilai Tambah : Mengecam
BCB : Mendengar dengan berkesan
BBM : Kaset, huruf a-z, carta abc, lembaran kerja


 • 1.      Set Induksi (5 minit) 
-          Guru memperdengarkan lagu abc dengan iringan muzik
-          Murid menyanyikan lagu bersama-sama guru
-          Murid membuat pergerakan bersama guru


 • 2.      Aktiiti perkembangan 1 (10 minit)
-          Guru mempamerkan carta abc
-          Murid menyebut huruf yang ditunjukkan oleh guru secara rawak
-          Guru  menyebut huruf dan meminta murid mengecam huruf
-          Murid menyebut huruf yang ditunjukkan seorang demi seorang
-          Sebutan yang salah guru perbetulkan


 • 3.      Aktiviti perkembangan 2 (10 minit)
-          Guru menunjukkan gambar yang mempunyai hufuf kecil
-          Murid mengecam huruf yang terdapat pada gambar
-          Murid membaca huruf yang terdapat dalam gambar
-          Guru membimbing murid menyebut huruf dengan betul


 • 4.      Aktiviti perkembanga 3 (15 minit)
-          Guru menunjukkan cara menulis huruf dengan betul
-          Murid melakukan aktiviti menulis huruf diudara, atas meja dan dengan plastesin
-          Guru memperbetulkan kesalahan cara murid menulis huruf
-          Guru membimbing murid


 • 5.      Lembaran kerja (15 minit)
-          Guru mengedarkan lembaran kerja cara menulis dengan betul
-          Murid membuat aktiviti menulis lembaran kerja
-          Guru membimbing murid menjalankan aktiviti
-          Guru memperbetulkan kesalahan murid secara terus


 • 6.      Penutup (5 Minit)
-          Guru menilai cara penulisan murid yang betul
-          Guru memberi hadiah kepada murid yang dapat menulis dengan cara yang betul dan cantik
-          Murid mendapat penghargaan daripada guru
-          Guru memberi ganjaran kepada murid
-          Nyanyian lagu abc dengan muzik

Thursday, 27 October 2011


Konsep Literasi


 •  Konsep pendekatan secara bersepadu. Guru memperkenalkan suku kata cantuman huruf yang dipelajari


 • Konsep ansur maju. Guru memperkenalkan beberapa huruf vocal dan konsonan secara ansur maju daripada senang kepada yang lebih susah.


 • Konsep didik hibur. Konsep ini melalui nyanyian, permainan dan penggunaan bahan yang menarik.


 • Konsep pengabung jalinan kemahiran. Contohnya dengar bunyi huruf vokal dan suku kata seterusnya bunyi perkataan, frasa atau rangkai kata dan ayat.


 • Konsep penggulangan di mana kosa kata yang diajar diulang sebutan, bacaan dan penulisannya.
Objektif Literasi Di Tahun 1


Pada akhir Tahun 1 murid berupaya  :

i.                    Mengenal dan menulis huruf kecil dan huruf besar dengan betul
ii.                  Membaca suku kata terbuka dan tertutup
iii.                Membina dan menulis suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tulisan yang kemas.
iv.                Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.
v.                  Menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tulisan yang kemas.
vi.                Membaca perkataan yang mengandungi digraf dan diftong dengan betul
vii.              Menulis perkataan yang mengandungi digraph dan diftong dengan betul dan tulisan yang kemas.
viii.            Membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul.
ix.                 Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul serta tulisan yang kemas.
x.                   Membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan sebutan yang betul.
xi.                 Menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan betul
xii.               Membaca rangkai kata dengan betul
xiii.             Menulis rangkai kata dengan betul
xiv.             Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dan
xv.               Membina dan menulis ayat tunggal dengan betul serta tulisan yang kemas.